Pre lekárov

Pre odosielajúcich lekárov ponúkame pohodlný a bezplatný prístup k nálezom ich pacientov, vrátane možnosti prezrieť si kľúčové snímky označené popisujúcim lekárom počas diagnostiky, alebo stiahnuť si kompletnú štúdiu. O tom, že nález Vášho pacienta je pripravený môžete byť notifikovaný emailovou správou v závislosti od nastavenia, aké si sami zvolíte - žiadne, 1x denne, po každom náleze.
 
Vystavením elektronickej žiadanky na webportále ERADIOLOGIA.SK odbúrate pacientovi čas strávený cestovaním na pracovisko, alebo potrebný na získanie termínu. Naši zdravotnícki pracovníci budú pacienta kontaktovať v čo najkratšom možnom čase po doručení elektronickej žiadanky a naplánujú termín vyšetrenia.

Pre pacientov

Webportál ERADIOLOGIA.SK poskytuje pacientom prístup k ich nálezom a obrazovej dokumentácii z vyšetrení magnetickou rezonanciou (MR), počítačovou tomografiou (CT), sonom (USG) a röntgenom (RTG), ktoré absolvoval na akomkoľvek z našich pracovísk. To všetko je prístupné z pohodlia domova pacienta bez nutnosti návštevy pracoviska, vyšetrujúceho alebo odosielajúceho lekára.
 

Upozornenie !

Podmienkou úspešného využívania služby je písomný súhlas so spracovaním osobných údajov a zadanie mobilného telefónneho čísla pri vyšetrení  absolvovanom na ktoromkoľvek zo siete pripojených rádiologických pracovísk, a to od 20.9.2016.

 

Služba je spoplatnená sumou 1,60 € v podobe spoplatnenej SMS správy. Pacient získa prostredníctvom spätnej SMS prístupový kód, ktorý je potrebný pre dokončenie prihlásenia. Platnosť kódu je 120 dní. V prípade, že k Vášmu rodnému číslo nebolo zaevidované telefónne číslo počas vyšetrenia, musíte sa obrátiť na pracovisko, na ktorom ste absolvovali vyšetrenie.

ČO PONÚKAME

NÁLEZY
Prehľadný zoznam nálezov zo všetkých naších pracovísk s notifikáciou lekára o nových nálezoch.
ŽIADANKY
Zoznam online žiadaniek vytvorených lekárom cez náš webportál. Žiadanky sú sparované s nálezmi.
DOKUMENTÁCIA
Kompletná obrazová dokumentácia vytvorená k nálezu z vyšetrenia pacienta.