Pre pacientov

V rámci portálu ERADIOLOGIA.SK  sme sa v roku 2016 rozhodli uľahčiť a sprehľadniť prístup k popisom vyšetrení aj našim pacientom. Všetci pacienti vyšetrení v diagnostických centrách spolupracujúcich s ERADIOLOGIA.SK môžu získať prístup k svojim výsledkom po overení identity prostredníctvom rodného čísla a zaslaním spoplatnenej SMS správy.

Prihlásením do systému náš klient získa:

  • online prístup k výsledkom zo všetkých vyšetrení vykonaných v registrovaných rádiologických centrách
  • všetky snímky z jednotlivých vyšetrení, ako aj kľúčové snímky označené popisujúcim lekárom (špecialistom v obore rádiológia) počas diagnostiky
  • aktuality a zaujímavosti z oblasti rádiológie

Prihlasovanie do systému je možné z akéhokoľvek počítača, tabletu, či mobilného telefónu s prístupom na internet. Vstup do systému je starostlivo zabezpečený a chránený niekoľkými úrovňami hesiel.   

Služba je spoplatnená sumou 1,60 € v podobe spoplatnenej SMS správy. Pacient získa prostredníctvom spätnej SMS prístupový kód, ktorý je potrebný pre dokončenie prihlásenia. Platnosť kódu je 120 dní. V prípade, že k Vášmu rodnému číslo nebolo zaevidované telefónne číslo počas vyšetrenia, musíte sa obrátiť na pracovisko, na ktorom ste absolvovali vyšetrenie.

Upozornenie !

Podmienkou úspešného využívania služby je písomný súhlas so spracovaním osobných údajov a zadanie mobilného telefónneho čísla pri vyšetrení  absolvovanom na ktoromkoľvek zo siete pripojených rádiologických pracovísk, a to od 20.9.2016.

 

Do portálu ERADIOLOGIA.SK sú zapojené pracoviská magnetickej rezonancie (MR) a počítačovej tomografie (CT):

Bratislava:
- Dr. Magnet, s.r.o. – pracovisko Ružinov (MR)
- Dr. Magnet, s.r.o. – pracovisko Kramáre (MR)
- ProRTG s.r.o - pracovisko Poliklinika Mýtna (CT, RTG, USG)

Nové Zámky
- Medicína Nové Zámky, s.r.o. – pracovisko Nové Zámky (MR)

Levice
- Medicína Nové Zámky, s.r.o. – pracovisko MR Levice (MR)

Žilina
- MR Žilina, s.r.o. (MR)

Poprad
- MR Poprad, s.r.o. (MR)

Prešov
- Pro Magnet, s.r.o. – pracovisko Prešov (MR)

Košice
- Pro Magnet, s.r.o. – pracovisko Košice (MR) 


DOKUMENTY NA STIAHNUTIE (PDF):