Registrácia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Registrácia nie je automatická a podlieha kontrole. O výsledku kontroly bude registrujúci sa lekár oboznámený emailom.

Lekár
Základné údaje
Titul pred:*
Meno:*
Priezvisko:*
Titul za:
Telefón:*
Email:*
Príslušnosť k zdravotníckemu zariadeniu

Zadajte údaje o zdravotníckom zariadení, v menej ktorého budete poskytovať zdravotnú starostlivosť.

Názov:*
Adresa:*
IČO:*
Odbornosť lekára
Kód lekára * Kód pracoviska * Adresa pracoviska * Popis  
Kód lekára * Kód pracoviska * Adresa * Popis

Po overení Vami zadaných údajov, Vám budú zaslané prihlasovacie údaje do webportálu ERADIOLOGIA.SK na uvedenú poštovú adresu.

Súhlasím so všeobecnými zmluvnými podmienkami „LEKÁR“.
Som Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo lekárom oprávneným v jeho mene na tento úkon, t.j. registráciu.