Pre lekárov

Pre odosielajúcich lekárov ponúkame pohodlný a bezplatný prístup k nálezom ich pacientov, vrátane možnosti prezrieť si kľúčové snímky označené popisujúcim lekárom počas diagnostiky, alebo stiahnuť si kompletnú štúdiu. O tom, že nález Vášho pacienta je pripravený môžete byť notifikovaný emailovou správou v závislosti od nastavenia, aké si sami zvolíte - žiadne, 1x denne, po každom náleze.

Vystavením elektronickej žiadanky na webportále www.eradiologia.sk odbúrate pacientovi čas strávený cestovaním na pracovisko, alebo potrebný na získanie termínu. Naši zdravotnícki pracovníci budú pacienta kontaktovať v čo najkratšom možnom čase po doručení elektronickej žiadanky a naplánujú termín vyšetrenia

ERADIOLOGIA - PORTÁL

je komplexným a prehľadným elektronickým systémom, slúžiacim na online komunikáciu medzi odosielajúcim lekárom a pripojeným rádiologickým pracoviskom. Je efektívnym nástrojom na zjednodušenie a urýchlenie komunikácie s našimi klientmi. Nový webportál uľahčí zasielanie žiadaniek a výsledkov vyšetrenia magnetickou rezonanciou.

Ako registrovaný používateľ budete mať možnosť:

  • vyplniť a zaslať žiadanku na MR, CT a USG vyšetrenie online
  • vytvárať si šablóny žiadaniek  pre rôzne typy vyšetrovaných oblastí
  • čítať nález z vyšetrenia Vami odoslaného pacienta  ihneď po popísaní  a validovaní naším rádiológom
  • jednoducho sa orientovať v histórii nálezov a žiadaniek Vami odoslaných pacientov

Registrácia aj používanie portálu je dostupné zdarma!  Kliknutím prejsť na registáciu...

 

Online žiadanky môžete samozrejme vyplniť a odosielať aj ako neregistrovaný užívateľ.

Využitie webportálu povedie aj ku skvalitneniu zdravotnej starostlivosti, predovšetkým v komunikácií s pacientom. Po odoslaní elektronickej žiadanky indikujúcim lekárom bude pacient obratom kontaktovaný personálom z vybraného rádiologického pracoviska . Termín vyšetrenia bude mať k dispozícií v priebehu niekoľkých minút.

Do portálu ERADIOLOGIA.SK sú zapojené pracoviská magnetickej rezonancie (MR) a  počítačovej tomografie (CT).

Bratislava
- Dr. Magnet, s.r.o. – pracovisko Ružinov (MR)
- Dr. Magnet, s.r.o. – pracovisko Kramáre (MR)
- ProRTG s.r.o - pracovisko Poliklinika Mýtna (CT, RTG, USG)

Nové Zámky
- Medicína Nové Zámky, s.r.o. – pracovisko Nové Zámky (MR)

Levice
- Medicína Nové Zámky, s.r.o. – pracovisko MR Levice (MR)

Žilina
- MR Žilina, s.r.o. (MR)

Poprad
- MR Poprad, s.r.o. (MR)

Prešov
- Pro Magnet, s.r.o. – pracovisko Prešov (MR)

Košice
- Pro Magnet, s.r.o. – pracovisko Košice (MR)
 


Iné možnosti elektronickej komunikácie  (žiadanky, nálezy) s pripojenými pracoviskami sú:

ERADIOLOGIA - CONNECT

  • ambulantní lekári : komunikácia prepojená s Vašim ambulantným programom (Medicom, WinAmbulancia ...)
  • nemocniční lekári: prepojenie na nemocničný informačný systém (Stapro, ProSoft,  LCS, CGM)

V prípade záujmu o uvedené spôsoby prepojenia nás prosím kontaktujte pre ďalšie informácie.


ERADIOLOGIA - T3C

Ak máte záujem o získanie obrazovej informácie z vyšetrenia nielen na CD/DVD nosiči, alebo prostredníctvom portálu ERADIOLOGIA.SK :

Všetky pracoviská pripojené v ERADIOLOGIA.SK   sú dostupné aj  v rámci Telerádiologického Centra T3C prevádzkovaného spoločnosťou TatraMed Software s.r.o.

Účastníci T3C


DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:


Bezpečnosť komunikácie cez portál ERADIOLOGIA.SK

Portál ERADIOLOGIA.SK je možné používať na platformách a operačných systémoch Windows, MAC OSX, Linux, iOS, Android, WindowsPhone atď.  prostredníctvom internetových prehliadačov. Podporované sú všetky moderné a v súčasnosti používané prehliadače.

Autorizácia:
pre prihlásenie sú nutné nasledujúce úkony:

  • bezplatná registrácia lekára
  • login: užívateľské meno – textový reťazec (prideľuje správca portálu)
  • heslo: alfanumerický reťazec (prideľuje správca systému)

Bezpečnosť komunikácie:
Portál je možné používať cez protokol SSL (Secure Socket Layer), ktorý slúži na overenie identity servera, na ktorý sa pripájate a zabezpečuje ochranu a utajenie údajov prenášaných po sieti medzi systémom a Vašim počítačom.

Neodporúčame používať prístup do portálu na verejných nezabezpečených, alebo podozrivých počítačoch (kaviarne, obchody ...) z dôvodu možnosti odčítania a následného zneužitia prístupových údajov (phishing).